Grid Iron Beasts
1644710400

Grid Iron Beasts

0.02 K
0.02 K

/

Ringer til alle NFL fans! 10.000 NFT’ere falder ned på Solana på Super Bowl-aften. Delt mellem 4 arter – Rams, Hawks, Aliens og Yetis.